Graphic designer, Apple aficionado, hrdý
otec

Kariéra

Začínal jsem jako 3D designer ve strojírenské firmě, kde jsem řešil projekty
pro klienty jako  Liebherr, ČEZ, Skanska a další. Výstupem mé práce
byly 3D modely, výrobní plány a vizualizace. 

Následně jsem se dal na freelancování a věnuji se designu webů, mobilních aplikací,
tiskovin a dalších. Mezi mé klienty z té doby patří například Milka, E.ON, JV Pohoda
a Konektor Social.

Aktuálně pomáhám rozvíjet startupy z různých oborů a jsem připraven spolupracovat
i s Vámi.
Rád poznávám nové lidi, učím se a posouvám se tím dál.

Vybrané práce